Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, November 21, 2018

NGHỊ VIÊN PHÁT BÙI NGỎ LỜI CẢM ƠN ĐẾN ĐỒNG HƯƠNG CỬ TRI ĐỊA HẠT 4, TP GARDEN GROVELittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại lời phát biểu của Nghị viên Phát Bùi, ngỏ lời cảm ơn đến quí đồng hương đã bỏ phiếu tín nhiệm ông thắng cử vào chức vụ nghị viên thành phố Garden Grove (nhiệm kỳ 2018-2022) nhân dịp ông tham gia vào cuộc biểu tình tuần hành trên Đại lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ vào chiều Chủ Nhật, ngày 11 tháng 11 năm 2018.

No comments:

Post a Comment