Lac Viet Humanistic Culture

Monday, November 12, 2018

PHAN KỲ NHƠN: HÀNH ĐỘNG LỢI DỤNG HÌNH ẢNH BIỂU TÌNH CỦA ĐÀO MINH QUÂN LÀ XẤU XA & BẤT CHÍNHLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cho biết: “…Trong khi đoàn biểu tình chúng ta đi tuần hành trên Đại lộ Bolsa thì cái đoàn xe của Đào Minh Quân chạy tới chạy lui để lợi dụng đoàn biểu tình mà lấy cái hình ảnh đoàn biểu tình “show” lên đây là đoàn biểu tình hỗ trợ Đào Minh Quân. Chúng tôi một lần nữa xác định với toàn thể đồng hương trong ngoài nước, đoàn biểu tình này nhằm mục tiêu thứ nhất là yễm trợ toàn dân trong nước và giữ ngọn lửa đấu tranh này để chúng ta tiếp tục cuộc đấu tranh cho sớm thành công ở trong nước, còn đoàn xe của Đào Minh Quân đó là chuyện cá nhân, không liên quan gì tới đoàn biểu tình…”

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần phát biểu của ông Phan Kỳ Nhơn vào chiều Chủ Nhật ngày 11 tháng 11 năm 2018 nhân dịp ông cùng cùng đoàn biểu tình tuần hành trên Đại Lộ Bolsa, Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment