Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, November 8, 2018

HÌNH ẢNH BIỂU TÌNH NGÀY 28/10/2018 TẠI LITTLE SAIGON


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh cuộc biểu tình tuần hành vào lúc 4:00PM Chủ Nhật, ngày 28 tháng 10 năm 2018 do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đã tổ chức để tiếp tục nhiệm vụ hỗ trợ đồng bào quốc nội.

Cuộc biểu tình tuần hành đã xuất phát trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ). Đoàn biểu tình đã tuần hành dọc theo lề đường Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, sau đó trở về lại trước Đền Thờ Đức Thánh Trần và giải tán vào khoảng 6 giờ chiều cùng ngày.

No comments:

Post a Comment