Friday, March 27, 2020

TẠ PHONG TẦN: NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI VÌ NGƯỜI MỸ LUÔN MỞ LÒNG ĐỐI VỚI THA NHÂNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về “Nước Mỹ vĩ đại vì người Mỹ luôn mở lòng với tha nhân” vào chiều ngày 26 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment