Friday, March 13, 2020

TẠ PHONG TẦN VẠCH MẶT FRANK TRAN CA NGỢI VIỆT CỘNG; NHỜ VẢ BỊ TỪ CHỐI THÌ XẢO TRÁ LẬT LỌNGLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “vạch mặt Frank Tran ca ngợi Việt cộng; nhờ vả Tạ Phong Tần làm video quảng cáo cho tiệc gây quỹ nhưng bị từ chối thì xảo trá lật lọng” vào chiều ngày 12 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment