Lac Viet Humanistic Culture

Monday, March 30, 2020

MỸ: CÓ NGƯỜI GIẤU SỐ LƯỢNG LỚN MÁY THỞ VÀ KHẨU TRANG; VN: CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO THIÊU SỐNG NGƯỜI HẤP HỐILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về “Mỹ: Có người giấu số lượng lớn máy thở và khẩu trang; VN: Công văn chỉ đạo thiêu sống người hấp hối” vào chiều ngày 28 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment