Monday, March 30, 2020

TỘI ÁC CỦA NẤM QUỲNH VỚI GIA ĐÌNH TẠ PHONG TẦN, NGUYÊN NHÂN NẤM QUỲNH BỊ DƯ LUẬN CHỐNG ĐỐI DỮ DỘILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; lên án “Tội ác của Nấm Quỳnh với gia đình Tạ Phong Tần”, nhận định “nguyên nhân Nấm Quỳnh bị dư luận chống đối dữ dội” vào chiều ngày 28 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment