Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, March 1, 2020

TẠ PHONG TẦN: BÌNH LUẬN VỀ “ĐẶC DIỂM CHUNG CỦA CÁC ‘VIỆT KIỀU MỚI’ ”Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về "Đặc điểm chung của các 'Việt Kiều mới' ” vào chiều ngày 28 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment