Thursday, March 19, 2020

CHÁNH PHỦ MỸ CHO 1,000/NGƯỜI – VIỆT CỘNG THÌ KÊU DÂN GÓP TIỀN; SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH CÁCH LY Ở QUẬN CAMLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về việc “Chánh phủ Mỹ cho $1,000/người - Việt cộng thì kêu dân góp tiền; Sơ lược tình hình cách ly ở Quận Cam” vào chiều ngày 18 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment