Tuesday, March 17, 2020

TẠ PHONG TẦN PHÂN TÍCH 12 ĐIỂM NGU XUẨN CỦA ỨNG CỬ VIÊN FRANK TRANLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; phân tích “12 điểm ngu xuẩn của ứng cử viên Frank Tran” vào chiều ngày 16 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment