Tuesday, March 17, 2020

LỢI ÍCH KHI TỔNG THỐNG TUYÊN BỐ TÌNH TRẠNH KHẨN CẤP QUỐC GIA, LỆNH CẤM VÀ THÁI ĐỘ ỨNG XỬ CỦA CƯ DÂNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về việc “lợi ích khi Tổng thống Hoa Kỳ Tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, lệnh cấm và thái độ ứng xử của cư dân” vào chiều ngày 16 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment