Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, March 7, 2020

CHỈ CÓ VIỆT CỘNG VÀ NGƯỜI THIẾU KIẾN THỨC VĂN HÓA, LỊCH SỬ MỚI PHỦ NHẬN VĂN HÓA CỔ DÂN TỘC VIỆTLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; Bình luận về việc “Chỉ có Việt cộng và người thiếu kiến thức văn hóa, lịch sử mới phủ nhận văn hóa cổ dân tộc Việt” vào chiều ngày 05 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment