Wednesday, March 4, 2020

VIỆT CỘNG LỢI DỤNG CÁCH LY LỘT TIỀN DÂN; KHÁCH VIỆT, TÀU (CALI) VÉT THỰC PHẨM, NƯỚC, GIẤY VÔ TỘI VẠLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc Việt cộng lợi dụng cách ly lột tiền dân; Khách Việt, Tàu (Cali) vét thực phẩm, nước, giấy vô tội vạ vào chiều ngày 03 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment