Friday, August 21, 2020

CÔNG AN GIÀNH CÔNG CỦA DÂN; VIẾT BÁO CÁO THÀNH TÍCH NHƯ THẾ NÀO VÀ TẠI SAO PHẢI GIÀNH CÔNG?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Công an giành công của dân; viết báo cáo thành tích như thế nào và tại sao phải giành công?” vào chiều ngày 21 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment