Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, August 16, 2020

DIỄN VĂN KHÔI HÀI CỦA LÊ MINH DIỄN ĐỌC TRONG LỄ TANG LÊ KHẢ PHIÊU


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “diễn văn khôi hài của Lê Minh Diễn đọc trong lễ tang Lê Khả Phiêu” vào chiều ngày 15 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment