Wednesday, August 12, 2020

ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC NGUYỄN ĐỨC CHUNG, PHÁP LUẬT VN LÀM CHO AI CŨNG LÀ TÙ NHÂN DỰ BỊ CỦA CHẾ ĐỘ CS


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “đình chỉ công tác Nguyễn Đức Chung, Pháp luật VN làm cho ai cũng là tù nhân dự bị của chế độ CS” vào chiều ngày 11 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment