Saturday, August 8, 2020

TƯ VẤN KHỞI KIỆN TRANH CHẤP DI SẢN THỪ KẾ, QUYỀN VỀ TÔN GIÁO, VỀ XUẤT BẢN SÁCH Ở VN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “tư vấn khởi kiện tranh chấp Di sản thừa kế, quyền về Tôn giáo, về Xuất bản sách ở VN” vào chiều ngày 7 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment