Lac Viet Humanistic Culture

Friday, August 21, 2020

SỰ MIỆT THỊ NGƯỜI NGHÈO, DỐT TIẾNG VIỆT MANG TÊN VUA TIN VỊT; HÀNG RONG XƯA VÀ NAY


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự “miệt thị người nghèo, dốt tiếng việt mang tên Vua Tin Vịt; hàng rong xưa và nay” vào chiều ngày 21 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment