Lac Viet Humanistic Culture

Friday, August 7, 2020

LÊ KHẢ PHIÊU – ÁC VỚI ĐỒNG CHÍ, ĐẠO ĐỨC GIẢ, CÓ TỘI VỚI DÂN TỘC CHỚ KHÔNG CÓ CÔNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Lê Khả Phiêu - ác với đồng chí, đạo đức giả, có tội với dân tộc chớ không có công” vào chiều ngày 7 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment