Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, August 19, 2020

TT TRUMP CÓ THÊM 1 PHIẾU BẦU TỪ BỆNH NHÂN ĐƯỢC CỨU SỐNG NHỜ PHÉP LẠ


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của ông Phạm Hồng Phúc, Hội Trưởng Hội Bắc Kỳ Di Cư với Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về sự kiện “TT Trump Có Thêm 1 Phiếu Bầu Từ Bệnh Nhân Được Cứu Sống Nhờ  Phép Lạ” vào chiều ngày 19 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment