Sunday, August 30, 2020

MEETING “VOTE FOR TRUMP 2020” 29-8 TẠI PARKING CHỢ Á ĐÔNG, LITTLE SAIGON (NAM CALI)


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” cuộc Meeting và tuần hành “VOTE FOR TRUMP 2020” tại Parking trong khu vực Chợ Á Đông và trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ vào chiều ngày 28 tháng 8 năm 2020.  


No comments:

Post a Comment