Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, August 11, 2020

CHỦ TỊT CỘNG ĐỒNG PHÁT BÙI NÓI DỐI ĐỒNG HƯƠNG ĐỂ TỰ NÂNG BI HAY VÔ TRÁCH NHIỆM?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Chủ tịt Cộng đồng Phát Bùi nói dối đồng hương để tự nâng bi hay vô trách nhiệm?” vào chiều ngày 11 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment