Saturday, November 21, 2020

20-11: DOMINION VÀ CÔNG TY SMARTMATIC LÀ GÌ? LỖ HỔNG PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ MỸ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “20-11: Dominion và công ty Smartmatic là gì? Lỗ hổng pháp luật về bầu cử Mỹ” vào chiều ngày 20 tháng 11 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment