Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, November 3, 2020

CS CHỈ ỦNG HỘ KẺ LÀM LỢI CS, LÀM HẠI NƯỚC MỸ; CẢM ƠN TT TRUMP LỘT MẶT NẠ BỌN GIẢ HÌNH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “CS chỉ ủng hộ kẻ làm lợi CS, làm hại nước Mỹ; cảm ơn TT Trump lột mặt nạ bọn giả hình” vào chiều ngày 3 tháng 11 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment