Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, November 28, 2020

28-11: ÔNG TRUMP THẮNG LỚN Ở OHIO; 30 YÊU CẦU VÀ CÁO BUỘC TÌNH BÁO TQ, IRAN NHÚNG TAY GIAN LẬN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về việc “28-11: Ông Trump thắng lớn ở Ohio; 30 yêu cầu và cáo buộc tình báo TQ, Iran nhúng tay gian lận” vào chiều ngày 28 tháng 11 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment