Thursday, November 5, 2020

UPDATE 05-11-20: THÔNG BÁO TỪ TEAM TRUMP. ÔNG TRUMP CÓ THỂ LẬT BÀN CỜ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Update 05-11-20: Thông báo từ Team Trump? Ông Trump có thể lật bàn cờ?” vào chiều ngày 5 tháng 11 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment