Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, November 7, 2020

07-11-2020: LITTLE SAIGON DIỄN HÀNH TIẾP TỤC ỦNG HỘ ÔNG TRUMP


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream”    phóng sự về việc “Little Saigon Diễn Hành Tiếp Tục Ủng Hộ Ông Trump ” vào trưa ngày 7 tháng 11 năm 2020 tại khu parking trước Siêu thị ABC, trên Đại lộ Bolsa, thuộc thành phố Westminster,  miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment