Monday, November 16, 2020

CUỘC CHIẾN TRUYỀN THÔNG “LỀ ĐẢNG”-“LỀ DÂN” HIỆN NAY Ở MỸ; BẦU CỬ VẪN CHƯA KẾT THÚC


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “Cuộc Chiến Truyền Thông “Lề Đảng”-“Lề Dân” Hiện Nay Ở Mỹ; Bầu Cử Vẫn Chưa Kết Thúc” vào chiều ngày 16 tháng 11 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment