Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, November 21, 2020

BÌNH “THƠ TÁO BÓN” CỦA LÙ THẮNG: CÓP NHẶT, THÔ TỤC, NGHÈO Ý, TỐI NGHĨA, SAI VĂN PHẠM


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “Bình “Thơ Táo Bón” Của Lù Thắng: cóp nhặt, thô tục, nghèo ý, tối nghĩa, sai văn phạm: thơ Đường luật cổ, thơ mới, nghệ thuật điệp từ, hình tượng “diều” và “bay” trong văn chương VN; “Thơ Táo Bón” của “học sinh giỏi văn,” “Cử nhân văn chương” Lù Trọng Thắng; Một số bài hoạ của Facebookers VN; Thơ Kết của Tạ Phong Tần” vào chiều ngày 21 tháng 11 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment