Wednesday, November 25, 2020

25-11 NHIỀU LUẬT SƯ KIỆN VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN; ÔNG TRUMP VẪN TIẾP TỤC CUỘC CHIẾN TẠI TÒA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về “25-11 nhiều Luật sư kiện với tư cách cá nhân; Ông Trump vẫn tiếp tục cuộc chiến tại toà” vào chiều ngày 25 tháng 11 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment