Wednesday, November 4, 2020

DIỄN HÀNH “VIETNAMESE AMERICANS FOR TRUMP” TẠI LITTLE SAIGON, NAM CALIFORNIA 10/31/2020


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi  diễn hành “Vietnamese Americans for Trump” vào trưa ngày 31 tháng 10 năm 2020 tại một vài địa điểm trên Đại lộ Bolsa, thuộc thành phố Westminster,  miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment