Saturday, May 29, 2021

TÌNH HÌNH DỊCH Ở VN; NGHỆ SĨ NGỘ NHẬN “TRUNG GIAN”-“TỪ THIỆN”; LUẬT QUY ĐỊNH XỬ LÝ RA SAO?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “Tình hình dịch ở VN; Nghệ sĩ ngộ nhận “trung gian”- “từ thiện”; Luật quy định xử lý ra sao?” vào chiều ngày 28 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment