Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, May 12, 2021

“BÁC VÀ ĐẢNG” GIỮ CỨT ĐỂ LÀM GÌ? NHIỀU NGƯỜI BẮC NAY KHÔNG CÓ BỐ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Bác và đảng” giữ cứt để làm gì? Nhiều người Bắc nay không có bố; vào chiều ngày 11 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ

No comments:

Post a Comment