Friday, May 7, 2021

NGUYỄN THÙY DUNG, LÂM QUAN THẠNH: GIỚI TRẺ VÀ NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cảm nghĩ của Nguyễn Thùy Dung và Lâm Quan Thạnh về ngày quốc hận 30 tháng 4 năm 1975 trước Đền Thờ Đức Thánh Trần (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ) vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 2021.


No comments:

Post a Comment