Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, May 26, 2021

NÓI CHUYỆN PHẢI QUẤY VỚI BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG VÀ QUÝ KHÁN GIẢ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Nói chuyện phải quấy với bà Nguyễn Phương Hằng và Quý khán giả” vào chiều ngày 25 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment