Wednesday, May 26, 2021

CHÓ CẮN CHẾT NGƯỜI Ở LONG AN: LUẬT PHÁP, PHÒNG NGỪA, CỨU NGƯỜI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Chó cắn chết người ở Long An: Luật pháp, Phòng ngừa, Cứu người” vào chiều ngày 25 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment