Wednesday, May 26, 2021

“THÁNH NỮ” TRẦN KIỀU NGỌC”: “CỜ LÀ GIÁ TRỊ VÔ HÌNH,” “KHÔNG CÓ GÍA TRỊ TÀI CHÍNH”


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Thánh nữ” Trần Kiều Ngọc: “Cờ là giá trị vô hình,” “không có giá trị tài chính” vào chiều ngày 25 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment