Saturday, May 15, 2021

NHIỀU VỤ CƯA TRỘM PÔ 🚗 (MUFFLERS & EXHAUST) Ở QUẬN CAM; CÁCH ĐỐI PHÓ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về  việc “Nhiều Vụ Cưa Trộm Pô 🚗 (Mufflers & Exhaust) ở Quận Cam; Cách Đối Phó” vào chiều ngày 14 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment