Wednesday, May 5, 2021

ÔNG PHAN KỲ NHƠN: KÝ ỨC VỀ NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phát biểu của ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đền Thờ Đức Thánh, đồng Chủ tịch Liên ủy ban chống Cộng sản và Tay sai; nói về  ngày quốc hận 30 tháng 4 năm 1975 nhân dịp ông đứng ra tổ chức và tham dự buổi “Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4 Năm 2021 Tại Little Saigon, Quận Cam” trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ) vào lúc 12 giờ trưa ngày 30 tháng 4 năm 2021.

No comments:

Post a Comment