Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, May 11, 2021

VIN PHÉT BÁN XE “KHUYẾN MÃI” THÊM CÒNG, HÌNH SỰ HÓA TRANH CHẤP DÂN SỰ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về  việc Vin phét bán xe “khuyến mãi” thêm còng, hình sự hoá tranh chấp dân sự vào chiều ngày 11 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment