Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, May 6, 2021

VỤ HOÀNG KỲ Ở ÚC BỊ HỦY HOẠI: 2 MẶT CỦA 1 VẤN ĐỀ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về “Vụ Hoàng Kỳ ở Úc bị hủy hoại: 2 Mặt của 1 Vấn Đề” vào chiều ngày 5 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment