Tuesday, May 18, 2021

Chuyển Lời Đến “ĐOÁ HOA THÚI RỮA 🥀GIỮA CỘNG ĐỒNG”


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về  việc “Chuyển lời đến “ĐOÁ HOA THÚI RỮA GIỮA CỘNG ĐỒNG” vào chiều ngày 14 tháng 5 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment