Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, April 30, 2023

Tạ Phong Tần: 30-4-2023 Họ Không Có Gì Để Nhớ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về bài viết của chính tác giả “30-4-2023 Họ Không Có Gì Để Nhớ” vào chiều ngày 28 tháng 4 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

 


No comments:

Post a Comment