Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, September 20, 2023

Bác Sĩ Võ Đình Hữu: Tình Hình Thời Sự Thế Giới Và Bang Giao Mỹ - Việt


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại tường thuật của Bác sĩ Võ Đình Hữu, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng LKQNHNVN; về “Tình Hình Thời Sự Thế Giới Và Bang Giao Mỹ - Việt” vào sáng ngày 20 tháng 9 năm 2023 trong khuôn viên Chùa Điều Ngự, trên đường Chestnut St, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment