Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, September 13, 2023

Như Cánh Vạc Bay by Trịnh Công Sơn | Arr. Phùng Tuấn Vũ | Guitarist Nguy...


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần trình diễn Tây Ban Cầm của Guitarist Nguyễn Thái Cường với tác phẩm “Như Cánh Vạc Bay” của Trịnh Công Sơn (1939-2001) được chuyển soạn cho guitar bởi Phùng Tuấn Vũ.

Video clip thực hiện bởi Lại Minh Thuận và Nguyễn Thái Hùng vào ngày 3 tháng 9 năm 2023 tại một địa diểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment