Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, September 27, 2023

Cướp Tiệm Vàng Trong Phước Lộc Thọ; Lùa Gạt Qua Mạng


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; đưa tin về việc “Cướp tiệm vàng trong thương xá Phước Lộc Thọ Một bà gốc Việt chứa sòng bài lậu bị tù; Cảnh giác với các kiểu lừa gạt qua mạng internet và điện thoại.” vào chiều ngày 26 tháng 9 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.     

No comments:

Post a Comment