Lac Viet Humanistic Culture

Friday, September 8, 2023

Video Đã Bị CS Giựt Xuống Để Phục Vụ Cho Việc Phá 600 Ha Rừng Bình Thuận


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần đọc tin của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “Video đã bị CS giựt xuống để phục vụ cho việc phá 600 Ha rừng Bình Thuận” vào chiều ngày 8 tháng 9 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.    

No comments:

Post a Comment