Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, September 26, 2023

Gia Đình Hải Quân USNOCS | Đại Hội Lần Thứ XVII | 53 Năm Hội Ngộ 9/22/2023


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi “Gia Đình Hải Quân USNOCS, 53 Năm Hội Ngộ” do Kỹ sư Hải Quân Hồ Ngọc Minh Đức, Khóa 1 OCS, trưởng ban tổ chức 3 ngày đại hội Hải Quân USNOCS lần thứ XVII tại Nam California; ông đang là đương kim Chủ Tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại thành phố Westminster. Đêm hội ngộ chính thức của đại hội Hải Quân USNOCS được diễn ra vào tối Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023 tại Quoc Duong Dance Studio, 7724 Garden Grove Blvd., thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment