Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, September 19, 2023

Kêu Gọi Gây Quỹ Yểm Trợ Những Buổi Lễ Hằng Năm Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Vi...


Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại video clip kêu gọi gây quỹ yểm trợ những buổi lễ hằng năm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ (Vietnam War Memorial) của Ủy ban Xây dựng Tượng Đài với ông Hồ Ngọc Minh Đức, Robert L. Harrison, cùng sự góp mặt của Bác sĩ Võ Đình Hữu vào sáng Chủ Nhật ngày 17 tháng 9 năm 2023 tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ  Việt Mỹ, 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment