Lac Viet Humanistic Culture

Friday, September 1, 2023

Người Việt Lưu Ý: Tưởng Nhỏ Nhưng Phạm Tội Nghiêm Trọng


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần đọc tin của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “Người Việt lưu ý: tưởng nhỏ nhưng phạm tội nghiêm trọng” vào chiều ngày 1 tháng 9 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.
    

No comments:

Post a Comment